Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Playin.ee võtab kasutajate privaatsust väga tõsiselt. Käesolevalt lehelt saad lugeda, kuidas me käsitleme sinu andmeid ja privaatsust.

Veebilehe haldaja ja üldinfo

Silja Holding SIA
Stabu iela 49-5
LV-1011 Riia
Läti
Registreerimisnumber: 50203059581

Playin.ee (edaspidi ka kui “Veebileht”) veebilehte saab külastada internetiühendusega seadme vahendusel. “Seadme” all mõeldakse mistahes internetiühendusega seadet, sh sülearvuti, lauaarvuti, telefon, tahvelarvuti jms. Käesolev Privaatsuspoliitika hõlmab seda, kuidas sa suhestud Veebilehel oleva sisuga ning kuidas sinu andmeid kogutakse, edastatakse, töödeldakse, salvestatakse või kasutatakse muudel viisidel.

Milliseid andmeid Playin.ee kogub ning kuidas neid kogutakse?

Playin.ee veebileht kogub mitmeid erinevaid andmeid, mis võimaldavad meil välja selgitada, milliseid osasid meie Veebilehest kasutaja on külastanud ning kaua seal on püsitud. See informatsioon aitab meil mõista, kuidas kasutajad meie teenust kasutavad ning see võimaldab meil teenust parandada. Kasutaja arvuti saadab selliseid andmeid automaatselt, kui kasutaja ei ole just sellise võimaluse oma veebilehitsejas keelanud.

Veebileht võib koguda järgnevaid andmeid:

  • IP-aadress. Kui kasutaja külastab Playin.ee portaali, tuvastab ja salvestab meie veebiserver automaatselt külastaja arvuti IP-aadressi.
  • Seadme info. Me võime koguda seadmega seonduvaid andmeid nagu näiteks seadme mudel, operatsioonisüsteemi versioon ja unikaalne seadme ID.
  • Küpsised. Me kasutame küpsiseid selleks, et koguda veebikasutusega seonduvat infot, mis võimaldaks meil teenust täiendada. Küpsised võimaldavad kasutajat automaatselt tuvastada järgmisel külastusel. Sa võid ise valida, kas soovid, et sinu veebilehitseja lubaks küpsiseid või kustutaks need. Lisainfot küpsiste kohta leiab veebilehelt allaboutcookies.org.
  • Isikuandmed. Me võime aeg-ajalt saada kasutajatelt kontaktandmeid nagu näiteks e-posti aadress, nimi, postiaadress või telefoninumber, seoses erinevate võistluste või kampaaniatega. Sellise info esitamisel annad sa oma nõusoleku otseturunduse jaoks. Sa võid aga oma nõusolekust alati loobuda, kasutades sõnumite all olevat linki või võttes meiega ühendust. Playin.ee ei müü ega edasta selliseid andmeid mitte kunagi.

Kuidas me kasutame kasutajate andmeid

Kasutaja esitatud isikuandmeid võidakse meie poolt kasutada selleks, et anda kasutajale teada uuendustest või uudistest, mis Playin.ee veebilehel aset leiavad, või pakkumistest, mis pärinevad Playin.ee partneritelt.

Kasutaja seadme kohta kogutud andmeid ja infot, mis on seotud meie teenuse kasutamisega, võidakse kasutada selleks, et teenust edasi arendada ja täiendada. See informatsioon ei võimalda isiku tuvastamist ning seda ei saa kombineerida mistahes isikuandmetega, mida sa meile esitada võid.

Playin.ee ei jaga kasutajate isikuandmeid ühegi välise ettevõttega turunduseesmärkidel. Võimalik otseturundus pärineb alati Playin.ee portaalist ning otseturunduse luba saab alati tagasi võtta.

Kasutajainfo edastatakse üksnes partnerite tehnilistesse serveritesse. Me võime jagada andmeid ka siis, kui see on nõutud seaduse kohaselt. Sellisel juhul jagatakse andmeid aga üksnes Malta ametiasutustega.

Alaealiste isikuandmed

Playin.ee ei kogu alaealiste andmeid. Teenust tohivad kasutada ainult kasutajad, kes on vanemad kui 18 eluaastat.

Andmete säilitamine

Playin.ee töötab Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP). Kui kasutaja andmeid edastatakse väljaspoole EMP-d (näiteks tehnilistesse partnerserveritesse), kaitstakse kasutaja andmeid vastavate meetmetega.

Isikuandmete kogumine, salvestamine ja kasutamine algab nii pea kui sa esitad meile oma isikuandmed. Isikuandmeid võidakse säilitada ja kasutada seni, kuni sa palud nende eemaldamist meie süsteemist. Teenuse kasutajana on sul järgmised õigused:

  1. õigus küsida, milliseid andmeid on sinu kohta salvestatud ning paluda nende ülevaatamist;
  2. õigus paluda oma isikuandmete koopiat;
  3. õigus täiendada või parandada oma isikuandmeid;
  4. õigus paluda isikuandmete kogumise, salvestamise ja kasutamise lõpetamist ja
  5. õigus oma isikuandmete kustutamisele.

Kaitsemeetmed

Playin.ee salvestab kasutajate andmeid turvaliselt. Andmetele on ligipääs ainult töötajatel ja alltöövõtjatel, kellel on oma tööülesannete täitmiseks vaja vastavat informatsiooni. Andmeid edastatakse alati SSL-krüpteeringu kaudu ning neid salvestatakse parooliga kaitstud turvalistes andmebaasides.

Lingid ja viited

Veebilehed, millele Playin.ee võib viidata, võivad kasutada teistsuguseid privaatsusreegleid. Playin.ee ei vastuta kolmandate poolte teenuste eest. Playin.ee palub kasutajatel tutvuda teiste veebilehtede privaatsuspoliitikatega.

Privaatsuspoliitika muutmine

Käesoleva Privaatsuspoliitika reeglid kehtivad mistahes andmete kogumisele ning andmeid kogutakse alati selle Privaatsuspoliitikaga kooskõlas. Playin.ee veebilehel on õigus Privaatsuspoliitikat mistahes ajal muuta, seega soovitame tingimustel silma peal hoida. Privaatsuspoliitika muudatused jõustuvad kohe pärast nende avaldamist Veebilehel.

Seadusandlus

Andmete töötlemine toimub vastavalt Malta seadustele.

Küsimused

Küsimuste või lisainfo soovi korral palume ühendust võtta kontaktivormi vahendusel.

Playin.ee